Služby

Elektrická požiarna signalizácia

• významná časť činnosti našej spoločnosti

• pre našich klientov zabezpečujeme ochranu objektov systémami Zettler, Lites, Aritech, Esser, Cerberus

• spoločnosť vlastní oprávnenie k projekcii, montáži a revíziám týchto systémov

• vykonávame zhotovenie pravidelných kontrol a revízií zariadení nami montované

• zariadenia následne pripojujeme na pulty centrálnej ochrany objektov, aby bola

• zaistená ochrana majetku po celých 24 hod. denne 365 dní v roku.

Elektrická zabezpečovacia signalizácia

• zaisťuje návrhy a montáže uvedeného zariadenia a prvkov v plnej šírke

• súčasťou našej ponuky sú ústredne, klávesnice a náhradné diely k ústredniam, detektory dymu, teploty a zaplavenia, nástražné prostriedky pre skrytú montáž, komunikátory, sirény a ďalšie komponenty v oblasti EZS

• špecializujeme sa na inštaláciu zariadení DSC, GALAXY, ARITECH a ESSER

• zaisťujeme pripojenie objektov na pult centrálnej ochrany POLICIE SR, súkromných bezpečnostných agentúr, alebo podľa priania zákazníka. Spôsoby a možnosti pripojenia na PCO sú riešené vždy podľa možností v mieste inštalácie.

Zariadenia priemyslovej televízie

• ďalšia časť zo zostavy zariadení na ochranu objektov – kamerové a monitorovacie systémy pozostávajúce z kamier, multiplexerov, monitorov a ďalších komponentov, napr. pre dlhodobé nahrávanie činností na sledovaných miestach

• systémy sa využívajú nielen na doplnenie zariadení EZS, ale i ako zariadenia pre kontrolu výrobných liniek a iných procesov

• navrhované systémy sú zložené z komponentov popredných svetových výrobcov (PHILIPS, SONY, PANASONIC, GRUNDIG a pod.)

• systémy sú navrhované vždy podľa miestnych podmienok, požiadaviek zákazníka a spôsobov prevádzky.

Prístupové systémy

• Systémy slúžia k blokovaniu prístupu osôb do jednotlivých priestorov

• patria sem el. zámky ovládané elektronicky cez čiarové kódy, čipy a pod, kontrola pochôdzky strážnej služby, kedy je ich pochôdzka kontrolovaná pomocou snímačov rozmiestnených po objekte. Tieto sú vyhodnocované cez PC, kde sa dá spätne zistiť o koľkej a na akom mieste sa strážna služba pohybuje.

Telekomunikačné zariadenia

• významnú činnosť tvorí i výstavba telekomunikačných zariadení

• tieto dodávame pre zákazníkov na „kľúč“, to znamená, že dodávka je vrátane tel. ústredne, kabeláže, dodávky telefónnych aparátov

• telefónne ústredne Siemens, Alcatel, Panasonic

• pre montáž a software ústrední máme vyškolených technikov priamo u výrobcov týchto ústrední

• servis týchto ústrední je zaistený diaľkovo pomocou modemovej linky.

Ozvučenie

• komplexné služby od projektu po realizáciu vrátane akýchkoľvek dodávok ozvučenia.

• jedná sa o ozvučenie väčších plôch, napr. markety alebo výrobné haly

• spolupracujeme predovšetkým s firmou Philips od ktorej dodávame ozvučovacie ústredne, zosilňovače, mikrofóny a reproduktory

• v prípade požiadaviek môžeme ponúknuť návrh ozvučovacieho zariadenia pre daný objekt.

Meranie a regulácia

• od spracovania projektovej dokumentácie cez dodávky, montáže, uvedenie do prevádzky, až po servis zariadení

• technológie plynových kotolní, parných a teplovodných výmenníkových staníc, vzduchotechnické zariadenia, chladiace zariadenia a pod.

• špecializujeme hlavne na výrobky švajčiarskej firmy SAUTER, Siemens

• dodávky vrátane softwarového vybavenia podcentrál. V prípade väčších celkov dodávame centrálne riadiace pracovisko tvorené osobným počítačom IBM-PC kompatibilným so špeciálnym software DIRIGO, ktorý umožňuje vizualizáciu riadeného procesu najčastejšie vo forme technologickej schémy zariadení. Vybudovanie centrálneho riadiaceho pracoviska umožní okamžitý prehľad o funkcii sledovaného zariadenia, ovládanie zariadenia, ručné zásahy do činnosti zariadenia, diaľkové nastavovanie parametrov regulácií, zaznamenávanie histórie systému na pevný disk počítača a na tlačiareň a pod

• okamžitý odborný zásah do riadiaceho systému a to bez nutnosti výjazdu nášho servisného pracovníka.